Nyíri Kristóf - Kép és idő

Nyíri Kristóf, Széchenyi-díjas filozófus, akadémikus a kötete hátoldalán így fogalmaz: „Mit őriz a konzervatív? Az életet – a maga életét. Ám az élet véges, az idő múlik. Amit a konzervatív a maga életén túl őrizhet és őriz, az a következő nemzedékek életének lehetősége.
 
Heidegger óta közhely, hogy a létprobléma időprobléma. A konzervatív létfelfogás elemzése egyszersmind időfilozófiai kihívás. Amiképp a magunk élete az idő folyamában múlik el, a nemzedékek egymásrakövetkezése az idő folyamában történik. Midőn a konzervatív az életet őrzi, egyszersmind az idő hatalmával küzd.”